Del 3: Mammas hus i Lainio, Norrbotten. Start, början, öppning, 2018–2019

Vi jobbar utifrån:
Institutionen, kulturarvet och historieberättandet
Språkets mentala rumsordningar
Ritualer som ett socialt rum – bygdegårdstraditioner
Vinterns, mörkrets, isen och snöns historiska och samtida betydelse
Gränser och system

Residence-in-Nature är ett tvärdisciplinärt konstnärligt projekt där vi bjuder in utövare från olika discipliner och bakgrunder att verka och arbeta direkt i materialet under en begränsad tid. Denna gång utgår vi från materialet Lainio och ovan nämnda rubriker. Projektet löper över hela årscyklar för att samverka och integrera med årstiderna och dess olika villkor. Liksom för att konstnärligt kunna koppla ihop oss på befintliga formella och informella sociala strukturer i Lainio med omnejd 2018 och 2019.

Vi startade med en första researchvecka i augusti 2017 och hade ytterligare en i juni 2018. Utöver Laino, bestämde vi: Flora, Norrbottens museum och Marttigårdens hembygdsgård. Under Luleåbiennalen påbörjas vår tredje arbetsperiod, med en öppning 10/11 i Lainio på Marttigården och den andra 17/11 på Norrbottens museum.

Flora: Det är ett format för att dela. Det sammanbinder alla medverkande och projektets hela omfång. Materialet kan vara alltifrån imaginärt muntligt, publikt och performativt till att utgå från andra traditioner i området. Genom att kartlägga, registrera och agera i landskapet sker insamlandet successivt och hela tiden, ibland publikt och ibland inte. Floran, som kan ha form både som PDF, projektion och publikation kan tillgängliggöras på helt andra platser både under och efter projekt perioden är slut.

Vi är: Johanna Gustafsson Furst, Esko Männikkö, Markus Vallien, Gustaf Nordenskiöld, Olof Marsja, Oscar Männikkö och Ingvild Holm. Konstnärliga ledare Hans Isaksson, Lisa Torell och Åsa Jungnelius. Vi är fotografer, konstnärer, bönder, slöjdare, formgivare, glasblåsare, platsrelaterade, skulptörer, performance-konstnärer, scenkonstnärer, målare och keramiker från Tromsø, Luleå, Boden, Månsamåla, Kiruna, Stockholm, Østfold, Gissamåla, Stockholm och Oulo, Norge, Sverige och Finland.

Residence-in-Nature initierades 2013 av Åsa Jungnelius och har sedan tillsammans med medverkanden utvecklats till ett långsiktigt, kontextspecifikt, elastiskt, kollektivt konstprojekt. Målet är att sida vid sida – som att projektet byggs upp och att konstnärliga processer på plats bildar ny plats – utveckla nya former för hur att tillsammans leda, organisera och samarbeta med kommuner, institutioner och lokalsamhällen, att skapa nya bryggor geografiskt och mellan utövare, publik och aktör.

Samarbetspartners och finansiärer: Norrbottens museum, Luleå Internationella konstbiennal, Resurscentrum för Konst i Norrbotten, IASPIS, Region Norrbotten och Kulturrådet.

Norrbottens museum

I kontrast till Lainio är den museala institutionen, där föremål och artefacter, röster och berättelser konserveras, kartläggs och representeras. Det är här kulturarvet görs tillgängligt och här där historia skrivs och skrivs om. Det var viktigt att arbeta med Norrbottens museum och publik där vi är intresserade av till exempel: Hur att expandera Lainio som plats och publik till museet och tvärtom? Vi är intresserade av: Vad, vilken berättelse, vems röst samlas in? Och vad sker nu? Vilka historier, föremål är framtida intressanta?

Länk till plats

Mammas hus i Lainio

Personlig koppling och intresse, vi valde Lainio för att det är den by där landets nordligaste människoboningar finns, 250 km norr om polcirkeln i Kiruna kommun, den del av Sverige som Sverige ville göra mer ”svenskt” när Finland förlorades 1809, som genomlevt både krig, rasbiologi och kulturbad. Där ryskt, norskt, finskt har präglat hantverk och byggnation. Där språkgränserna synliggörs för är det finska, samiska, kvänska, meänkieli eller svenska det talas? Det är där dagens identitetspolitik och gränser blir som luddigast – för vem gör egentligen vem till vem den är, vill vara eller kanske kallas? Tornedaling, kvän, same, svensk, finne eller sverigefinne?

Länk till plats

Marttigårdens bygdegård

Det är främst ett museum för den lokala kulturen med en mängd föremål från bondesamhällets självhushåll. I Sverige finns cirka 1400 hembygdsgårdar. I de flesta fall är hembygdsgården också en levande miljö och under året samlas Lainios invånare kring återkommande aktiviteter så som, tillagning av renslaktssoppa, konstrunda, pimpeltävling, traditionell mjölmalning, firande av fettisdagen. Hembygds(Gille) som också har varit särskilt betydelsefull för kvinnors offentliga deltagande och identitet i byarna. De har varit de som framförallt skött dessa hus, arkiverat vardagsliv och arbetsliv, de har säkrat både kulturarv och skörd genom att samla in, jämföra och ihop analysera.

Länk till plats