Markus Vallien

När mänskligt upprepade former, möter den för oss obegripliga, tillsynes slumpmässiga ordning vi kallar Naturen

Plats

56.567045, 15.182068 Hitta hit!

Tid

Augusti 2014

Verksbeskrivning

Gran, vatten