Hilda Hellström

Asynjorna

En plats behåller ofta sitt ursprung genom en process där det inte spelar någon roll om berättelsen är sann eller påhittad. Samtidigt växer fiktionen in i verkligheten som den först sattes att spegla.

Plats

56.748379, 15.267133 Hitta hit!

Tid

28 maj – 25 september 2016

Verksbeskrivning

Lera från Huseby bruk, 60 x 60 x 25 cm